Geotest
Ngày 13/02/2019 Geotest đã tiếp nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp từ trường ĐH Mỏ - Địa chất. Chuẩn bị cho các tân kỹ sư.
TIN TỨC
KHẢO SÁT
THÍ NGHIỆM
GIẢI PHÁP
QUAN TRẮC
CUNG CẤP THIẾT BỊ
DỰ ÁN